CR04AM-12-TB#F00fd2cxx

CR04AM-12-TB#F00fd2cxx
Nhà sản xuất Renesas
Số lượng 500
Vận chuyển Global
Mô tả POWER TRANSISTOR
Giá
  • 100 2.94770
  • 500 $2.19192
  • 1,000 $2.04075
  • 2,500 $1.96516
Rulo cuốn
  • 100 $1.96517
Tối thiểu 1
Nhiều 5
Số lượng
Giá $2.9477

Thuộc tính sản phẩm

Thuộc tính Giá trị
Manufacturer Renesas
Series v
Type Bulk
Color Active
Material yv

Media