800-1803-2-SVT0-BL-00050-2dd1cc

800-1803-2-SVT0-BL-00050-2dd1cc
Nhà sản xuất Alpha wire
Số lượng 1000
Vận chuyển Global
Mô tả CORD 18AWG IEC320 RA - CBL 1.64
Giá
  • 100 3.94770
  • 500 $2.19192
  • 1,000 $2.04075
  • 2,500 $1.96516
Rulo cuốn
  • 400 $1.96516
Tối thiểu 10
Nhiều 5
Số lượng
Giá $3.9477

Thuộc tính sản phẩm

Thuộc tính Giá trị
Manufacturer Alpha wire
Series a
Type Bag
Color Active
Material Coaxial

Media