Surge Suppressors

Kết quả: 10

Manufacturer

Series

Type

Mounting Style

Package / Case

Current Rating

Voltage Rating AC

Voltage Rating DC

Operating Supply Voltage

Minimum Operating Temperature

Maximum Operating Temperature

Dimensions

Qualification

Packaging

10 of 10 Kết quả
Hình ảnh Số thứ tự Nhà sản xuất Mô tả Số lượng
AQ36CANA-02HTG Eyang TRANS 2PNP 150V 0.2A SOT380 1017
PESD3V3L1BSFYL Espressif TRANS 2PNP 150V 0.2A SOT379 1016
B57364S0200M000 C&B TRANS 2PNP 150V 0.2A SOT367 1004
LTKAK2-150C-L Attend TRANS 2PNP 150V 0.2A SOT366 1003
1344364 ATP TRANS 2PNP 150V 0.2A SOT365 1002
AQ36CANA-02HTG N/A TRANS 2PNP 150V 0.2A SOT380 N/A
PESD3V3L1BSFYL N/A TRANS 2PNP 150V 0.2A SOT379 N/A
B57364S0200M000 N/A TRANS 2PNP 150V 0.2A SOT367 N/A
LTKAK2-150C-L N/A TRANS 2PNP 150V 0.2A SOT366 N/A
1344364 N/A TRANS 2PNP 150V 0.2A SOT365 N/A