Discrete Semiconductor Modules

Kết quả: 14

Manufacturer

Type

Technology

Mounting Style

Package / Case

Minimum Operating Temperature

Maximum Operating Temperature

Qualification

Packaging

10 of 14 Kết quả
Hình ảnh Số thứ tự Nhà sản xuất Mô tả Số lượng
GAN140-650FBEZ 3,000 TRANS 2NPN 40V 0.2A SC88/SC70-6 Global
PSMN4R5-80YSFX 3,000 TRANS 2NPN 45V 0.1A SOT363 Global
GAN190-650FBEZ 3,000 TRANS 2NPN 45V 0.1A SOT363 Global
NTBG025N065SC1 3,000 TRAN NPN/PNP 40V 0.2A SC88/SC70 Global
IGLR60R190D1XUMA1 100 SMALL SIGNAL BIPOLAR TRANSISTOR Global
IMYH200R012M1HXKSA1 100 POWER TRANSISTOR Global
SIHK105N60EF-T1GE3 100 CORD 18AWG IEC320 RA - CBL 1.64 Global
GAN140-650FBEZ Cirocomm TRANS 2NPN 40V 0.2A SC88/SC70-6 30000
PSMN4R5-80YSFX Chogori TRANS 2NPN 45V 0.1A SOT363 30000
GAN190-650FBEZ Alps Alpine TRANS 2NPN 45V 0.1A SOT363 30000
<< 1 2 >>