manufacturers

TOSHIBA

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (TDSC) là nhà cung cấp hàng đầu và đa dạng các sản phẩm về IC và linh kiện điện tử, các thiết bị Nguồn, Small Signal, Quang điện tử và Logic devices được thiết kế chuyên dụng để phục vụ cho nhiều lĩnh vực bao gồm như Automotive, multimedia, công nghiệp, viễn thông và mạng. Với mục tiêu luôn đổi mới, TDSC luôn dẫn đầu tiên phong, sản xuất và cung cấp các giải pháp lưu trữ tiên tiến mở rộng cho Ổ đĩa cứng (HHD) dành cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Website chính thức : https://toshiba.semicon-storage.com/

Products Categories