C SLIX 0096 C SLIX 76-45 0.76 247-0005

C SLIX 0096 C SLIX 76-45 0.76 247-0005
Nhà sản xuất
Số lượng 20000
Vận chuyển
Mô tả Driver RFID card - Maket by SMC
Giá
Rulo cuốn
Tối thiểu
Nhiều
Số lượng
Giá $0

Thuộc tính sản phẩm

Thuộc tính Giá trị
Manufacturer Boing Tech
Type
Technology
Mounting Style
Package / Case
Operating Frequency
Gain
NF - Noise Figure
Operating Supply Voltage
Minimum Operating Temperature
Maximum Operating Temperature
Dimensions
Qualification
Packaging