manufacturers

XP Power

XP Power là nhà cung cấp giải pháp nguồn năng lượng nổi bật, bao gồm các bộ nguồn AC-DC, bộ chuyển đổi DC-DC và bộ chuyển đổi DC sang điện áp cao DC. XP Powernhấn mạnh đến chất lượng toàn diện, bắt đầu với các nhóm thiết kế nội bộ ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á, sau đó mở rộng đến các cơ sở sản xuất trên toàn cầu. Công ty cung cấp nhiều loại sản phẩm năng lượng nhất từ ​​một nhà cung cấp duy nhất, phục vụ cho nhiều lĩnh vực khác nhau như thị trường công nghiệp, y tế, đường sắt, quốc phòng và công nghệ.

Website chính thức: https://www.xppower.com/