manufacturers

Taoglas

Taoglas, được thành lập năm 2004 và có trụ sở chính tại Ireland, chuyên thiết kế và sản xuất các thành phần và ăng-ten RF tiên tiến cho nhiều ứng dụng IoT. Các sản phẩm của công ty bao gồm ăng-ten hiệu suất cao, các thành phần IoT và dịch vụ thiết kế tùy chỉnh. Taoglas có sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường, cung cấp các giải pháp cho các lĩnh vực như giao thông vận tải, smart city, chăm sóc sức khỏe và IoT công nghiệp. Với tám cơ sở toàn cầu và cam kết đổi mới, Taoglas tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực giải pháp kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp lớn và OEM để thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số trên toàn thế giới​.

Website chính thức: https://www.taoglas.com/