manufacturers

Tallysman

Tallysman Wireless Inc., được thành lập năm 2009 và có trụ sở tại Ottawa, Canada, chuyên phát triển và sản xuất ăng-ten GNSS (Hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu) có độ chính xác cao và công nghệ liên quan. Các sản phẩm chính của công ty bao gồm ăng-ten GNSS, ăng-ten Iridium và ăng-ten Globalstar, được biết đến với hiệu suất cao trong các ứng dụng như UAV, nông nghiệp chính xác và xe tự hành. Những cải tiến của Tallysman, như công nghệ Accutenna và eXtends Filtering (XF), mang lại độ chính xác tín hiệu vượt trội và giảm thiểu nhiễu.

Website chính thức: https://www.tallysman.com/