manufacturers

Display Vissions

DISPLAY VISIONS là công ty nổi tiếng chuyên về các giải pháp hiển thị, đặc biệt là công nghệ LCD và OLED. Được thành lập vào năm 1977, công ty cung cấp nhiều loại sản phẩm bao gồm màn hình chất lượng cao cho các ứng dụng công nghiệp, y tế và thương mại. Danh mục sản phẩm của bao gồm màn hình thông minh, bảng cảm ứng và giải pháp hiển thị tùy chỉnh. Với nhiều thập kỷ kinh nghiệm, DISPLAY VISIONS đã tạo dựng được sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường, được biết đến nhờ sự đổi mới và độ tin cậy.

Website chính thức : https://www.lcd-module.com/