Inside Sales

Số lượng: 1

Địa điểm: Tran Kim Xuyen street, Yen Hoa ward, Cau Giay district, Hanoi

Lương: Thương lượng

Ngày hết hạn: 08/28/2023

Xem chi tiết

Field Application Engineer

Số lượng: 1

Địa điểm: Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Lương: Thương lượng

Ngày hết hạn: 06/28/2023

Xem chi tiết

Quality Assurance Manager

Số lượng: 1

Địa điểm: 44M2, Tran Kim Xuyen street, Cau Giay district, Hanoi

Lương: Negotiation

Ngày hết hạn: 06/27/2023

Xem chi tiết

Sourcing Executive

Số lượng: 2

Địa điểm: 44M2, Tran Kim Xuyen street, Cau Giay district, Hanoi

Lương: Negotiation

Ngày hết hạn: 03/08/2023

Xem chi tiết