Tham gia Embedded_World_2021_Digital cùng hãng sản xuất LCD module của chúng tôi- Electronic Assembly

Embedded World là một trong những hội chợ thương mại lớn nhất thế giới về công nghệ hệ thống nhúng được tổ chức hàng năm ở Nuremberg, Đức. Năm 2021 Embedded World được tổ chức trên nền tảng digital, từ ngày 1/3 đến 5/3/2021.

Tham gia Embedded_World_2021_Digital cùng hãng sản xuất LCD module của chúng tôi- Electronic Assembly (EPI Vietnam Technologies là nhà phân phối chính thức và duy nhất của Electronic Assembly tại Việt Nam).

Embedded World là một trong những hội chợ thương mại lớn nhất thế giới về công nghệ hệ thống nhúng được tổ chức hàng năm ở Nuremberg, Đức. Năm 2021 Embedded World được tổ chức trên nền tảng digital, từ ngày 1/3 đến 5/3/2021.

Mỗi năm, Triển lãm & Hội nghị thế giới nhúng ở Nuremberg mang đến cho cộng đồng nhúng cơ hội thu thập thông tin về các sản phẩm và cải tiến mới, tham gia trao đổi và duy trì và phát triển các mối quan hệ có giá trị. Khoảng 1.000 nhà triển lãm đang giới thiệu công nghệ hiện đại trong tất cả các khía cạnh của công nghệ nhúng, từ các yếu tố xây dựng, mô-đun và hệ thống hoàn chỉnh cho đến hệ điều hành và phần mềm, công cụ cứng và phần mềm cho đến các dịch vụ bao gồm tất cả các khía cạnh của hệ thống nhúng.

Làm theo các bước hướng dẫn trong link sau để tham gia: https://www.lcd-module.com/news/tradeshows/embeddedworld2021-digital.html?fbclid=IwAR0_UYx9cz7cODfuZPLIw9rDQHeSu0z-pkz1f8vlVFp4yfax5P9x7W0awoc

Share