ELECTRONICS NEWS HIGHLIGHT 28/03/2022

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN TỬ 28/03/2022

1. CHIP ANALOG TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG TRONG NĂM 2022  

Dự báo thị trường tăng trưởng 12% vào năm 2022 sau khi doanh số bán hàng tương tự tăng 30% trong lịch sử vào năm 2021. Một năm tăng trưởng thị trường hai con số nữa được kỳ vọng đối với các chip tương tự vào năm 2022 sau khi doanh số bán hàng trong danh mục linh kiện bán dẫn này tăng 30% chưa từng có vào năm 2021.

Details: https://www.icinsights.com/news/bulletins/Analog-Market-Momentum-To-Continue-Throughout-2022/

2. THỊ TRƯỜNG NGUYÊN VẬT LIỆU BÁN DẪN ĐẠT DOANH THU 64 TỶ USD NĂM 2021 

Doanh thu từ vật liệu chế tạo wafer và vật liệu đóng gói trong năm 2021 lần lượt đạt 40,4 tỷ USD và 23,9 tỷ USD, tương ứng với mức tăng 15,5% và 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Các phân khúc silicon, hóa chất ướt, hóa chất-cơ học (CMP) và photomask cho thấy sự tăng trưởng mạnh nhất trong thị trường vật liệu chế tạo wafer, trong khi tăng trưởng thị trường vật liệu đóng gói phần lớn được thúc đẩy bởi chất nền hữu cơ, khung chì và phân đoạn dây liên kết.

Details: https://www.semi.org/en/news-media-press-releases/semi-press-releases/global-semiconductor-materials-market-revenue-tops-%2464-billion-in-2021-to-set-new-record-semi-reports

3. SEMTECH TĂNG GIÁ SẢN PHẨM TỪ 14/3/2022

Semtech cho biết trong thông báo rằng sản xuất chất bán dẫn tiếp tục gặp khó khăn về nguồn cung và sự gia tăng chi phí liên quan đến nguyên liệu thô tại các nhà cung cấp. Họ đã chọn chuyển những chi phí đó cho Semtech và Semtech đã cố gắng bù đắp chi phí để duy trì mức giá tới thời điểm hiện. Do đó, Semtech sẽ tăng giá tất cả các đơn đặt hàng TVS mới sau ngày 14 tháng 3 năm 2022.

Details: https://www.semimedia.cc/?p=11928

#diemtinthitruongdientu

Share