IQE065N10NM5CGSCATMA1

IQE065N10NM5CGSCATMA1
Nhà sản xuất Technexion
Số lượng 30000
Vận chuyển Global
Mô tả TRAN NPN/PNP 40V 0.2A SC88/SC70
Giá
  • 3,000 $3.22
  • 6,000 $3.22
  • 15000 $3.22
  • 30000 $1.96528
Số lượng
Giá $3.22

Thuộc tính sản phẩm

Thuộc tính Giá trị
Manufacturer Technexion
Type N-Channel
Technology Si
Mounting Style Active
Package / Case D2PAK-7L
Minimum Operating Temperature N/A
Maximum Operating Temperature N/A
Qualification N/A
Packaging PG-WHTFN-9

Media