IQE050N08NM5SCATMA1

IQE050N08NM5SCATMA1
Nhà sản xuất Taoglas
Số lượng 2,500
Vận chuyển Global
Mô tả SMALL SIGNAL BIPOLAR TRANSISTOR
Giá
  • 100 $3.07
  • 500 $3.07
  • 1,000 $3.07
  • 2,500 $1.96527
Số lượng
Giá $3.07

Thuộc tính sản phẩm

Thuộc tính Giá trị
Manufacturer Taoglas
Type N-Channel
Technology Si
Mounting Style Active
Package / Case PG-TSON-8
Minimum Operating Temperature N/A
Maximum Operating Temperature N/A
Qualification N/A
Packaging PG-WHSON-8

Media