dddfs3xx

dddfs3xx
Nhà sản xuất Harris Corporation
Số lượng 1000
Vận chuyển Global
Mô tả SMALL SIGNAL BIPOLAR TRANSISTOR
Giá
  • 100 4.94770
  • 500 $2.19192
  • 1,000 $2.04075
  • 2,500 $1.96516
Reel
  • 500 $1.96518
Min 1
Mult 40
Số lượng
Giá $4.9477

Thuộc tính sản phẩm

Thuộc tính Giá trị
Manufacturer Harris Corporation
Series h
Type Bulk
Color Active
Material Coaxial

Media