AQ3130E-01ETG

AQ3130E-01ETG
Nhà sản xuất N/A
Số lượng N/A
Vận chuyển 1000
Mô tả POWER TRANSISTOR
Giá
  • AI Thinker 100
  • $2.94770 500
  • $2.19192 1,000
  • $2.04075 2,500
  • $1.96516 N/A
Số lượng
Giá $100

Thuộc tính sản phẩm

Thuộc tính Giá trị
Manufacturer AI Thinker
Series 1104
Type Bulk
Mounting Style Active
Package / Case Coaxial
Current Rating N/A
Voltage Rating AC N/A
Voltage Rating DC N/A
Operating Supply Voltage N/A
Minimum Operating Temperature N/A
Maximum Operating Temperature N/A
Dimensions N/A
Qualification N/A
Packaging N/A

Media