PHISON – Embedded SSD

EPI introduces 2 popular SSD types by Phison for tracking applications, including SSD 120GB và SSD 480GB.

CA0F120G0-PC1S12EP00: Dung lượng bộ nhớ 120GB. TBW: 120

CA0F480G0-P00S11EP00: Dung lượng bộ nhớ 480GB. TBW: 400

Chuẩn SATA III (6Gbps). Form factor: 2.5”. Tốc độ đọc ghi: 550/530 MBps. Flash type là dạng TLC (Triple-layer cell) loại thông dụng hiện nay. Năng lượng tiêu thụ thấp (<2300mW). Dải nhiệt độ từ 0~70*C.

Một thông số rất quan trọng là TBW (Terabytes Written) liên quan tới tuổi thọ của bộ nhớ. Công thức cơ bản để tính tuổi thọ = (TBW*1000)/(Lượng Data ghi 1 ngày).

Ví dụ sử dụng cho các ứng dụng lưu trữ hình ảnh, video, trung bình ghi 30GB một ngày:

CA0F120G0-PC1S12EP00: TBW: 120 => lifetime = (120*1000)/30 = 4000 ngày

CA0F480G0-P00S11EP00: TBW: 400 => lifetime = (400*1000)/30 ~= 13400 ngày

Ngoài ra khách hàng có thể đặt hàng dùng thương hiệu/logo của mình.

Spec 120GB: https://drive.google.com/file/d/14xNs3Zursftc_xPcLPHMbJ2J8sEkEbYQ/view?usp=sharing

Spec 480GB: https://drive.google.com/file/d/1k0mQqGG8ddP4IVKbe70fBO-5dn_J5J3d/view?usp=sharing

Contact for technical, samples and purchasing support:

• E: info@epi-tech.com.vn

• P: +84 2462 817448

• W: www.epi-tech.com.vn

Related Article